Четвъртък, 17 Октомври 2019

Чеиз

1. Събираш ли в съня си чеиз за някого, значи не трябва да се месиш в нечий любовни отношения.

2. Имаш ли чеиз в съня си, означава че имаш прекалено много изисквания в любовта.
Коментари ( 0 )

Все още няма коментари.