Вторник, 16 Август 2022

Турци

1. Видиш ли в съня си турци, значи ще се страхуваш и опасяваш от стари страхове.

2. Сънуваш ли, че ти си турчин, означава че ще имаш нужда от финансова подкрепа за намеренията си или стабилна основа на работното място.