Петък, 7 Октомври 2022

Таблица

1. Видиш ли в съня си таблица, означава че ще свикнеш с работата си лесно, ще имаш големи постижения и напредък, ще се усъвършенстваш.