Четвъртък, 28 Май 2020

Таласъм

1. Видиш ли насън таласъм, значи ти предстои да правиш бели и пакости.