Четвъртък, 17 Юни 2021

Таласъм

1. Видиш ли насън таласъм, значи ти предстои да правиш бели и пакости.