Петък, 7 Октомври 2022

Таласъм

1. Видиш ли насън таласъм, значи ти предстои да правиш бели и пакости.