Понеделник, 4 Декември 2023

Такт, тактуваш

1. Ако сънуваш, че тактуваш в съня си, значи че опитите ти да подчиняваш и контролираш околните и събитията в живота ти ще бъдат неуспешни.