Вторник, 6 Декември 2022

Тупане

1. Сънувате ли, че тупате в съня си килими или пътеки, това е предупреждение, че ви чакат семейни раздори.