Четвъртък, 6 Октомври 2022

Троскот

1. Видиш ли в съня си или искаш да изтръгнеш троскот, означава че духа ти ще стане по – силен от изпитанията, ще станеш по твърд.