Вторник, 15 Юни 2021

Трикрако столче

1. Седиш ли или видиш насън трикрако столче, значи че ще имаш малки постижения, но сериозни, ще напреднеш и това ще бъде много важно за бъдещето ти.