Събота, 10 Декември 2022

Трици

1. Купуваш ли, пренасяш или видиш насън трици, значи ти предстоят ядове за излишни неща.

2. Забъркваш ли каша от трици или ги киснеш, значи ти предстои да си потърпевш от необмислените ти действия и не практичността ти.