Понеделник, 15 Април 2024

Тревога

1. Изпитваш ли тревога в съня си, значи ти предстои да разбереш за важни събития.

2. Сънуваш ли, че друг е тревожен насън, значи трябва да бъдеш по – търпелив на работното си място.