Петък, 17 Септември 2021

Товар, товарач, товарене

1. Сънуваш ли, че носиш товар, значи те очаква трудна работа.

2. Видиш ли в съня си, че друг носи товар, значи ти предстоят грижи и проблеми.

3. Сънуваш ли товарен кран или асансьор, значи ще имаш напредък, който си очаквал от дълго време.

4. Видиш ли в съня си товарен кон, значи ще имаш любовна връзка изпълнена с трудности и щастие.

5. Сънуваш ли товарене на камион, значи ще имаш професионален прогрес, а товарене на кораб, значи ще осъществиш приятни и лесни печалби.