Четвъртък, 30 Ноември 2023

Ток

1. Ток (виж електричество).