Петък, 27 Януари 2023

Ток (виж обувка)

1. Сънуваш ли, че носиш обувки със счупени или изкривени токове, значи ти предстои да допускаш грешки и провали в изявите си пред обществото.

2. Сменяш ли или поправяш токове на обувките си, значи ти предстои да заздравиш връзката си със стар приятел.

3. Ако сънуваш, че носиш обувки с висок ток, значи има вероятност да си потърпевш от човек сред приятелите си, който ти се натрапва или човек, който те изнудва.