Сряда, 22 Септември 2021

Тиквички

1. Береш ли, садиш, готвиш или ядеш в съня си тиквички, значи ще имаш скромни успехи и малки житейски радости.