Четвъртък, 7 Юли 2022

Тесла

1. Използваш ли или видиш тесла в съня си, значи ти предстои да се жертваш или отстъпиш за нещо в името да успееш.