Понеделник, 25 Октомври 2021

Термометър

1. Видиш ли насън термометър, значи ти предстои да разбереш за лоши клевети.

2. Мериш ли насън температурата си с термометър, значи ще имаш и лоши и хубави емоции.