Четвъртък, 29 Септември 2022

Термометър

1. Видиш ли насън термометър, значи ти предстои да разбереш за лоши клевети.

2. Мериш ли насън температурата си с термометър, значи ще имаш и лоши и хубави емоции.