Понеделник, 4 Декември 2023

Термометър

1. Видиш ли насън термометър, значи ти предстои да разбереш за лоши клевети.

2. Мериш ли насън температурата си с термометър, значи ще имаш и лоши и хубави емоции.