Петък, 14 Август 2020

Теорема

1. Доказваш ли в съня си теорема, значи че в последствие ще разбереш, че си бил прав в спор.