Петък, 24 Септември 2021

Тента

1. Видиш ли насън тента, значи че ще бъдеш защитаван, съветван, покровителствуван от някой, който ще изпълнява задълженията ти или ще ти помага с дълговете.