Неделя, 27 Ноември 2022

Температура

1. Имаш ли температура насън, означава че ти предстои да се притесняваш за маловажни проблеми.

2. Мериш ли температурата на човек или животно в съня си, значи не трябва да съветваш околните без да си обмислил съветите си, не бързай да преценяваш нещата.

3. Мериш ли температурата на себе си насън, значи е дошъл момента да се огледаш, да съпоставиш и сравниш резултатите от това, което си постигнал с тези на съперниците ти.

4. Сънуваш ли, че мериш температурата на водата или въздуха, значи ще ти е нужна повече информация, източници, данни, за да започнеш да работиш.