Петък, 10 Юли 2020

Телетекст

1. Ако сънуваш телетекст, значи че по – скоростно, отколкото предполагаш ще се развият събитията и ще настъпят промени.

2. Трябва да действаш веднага, за да не те изненадат, когато най – малко очакваш.