Неделя, 3 Март 2024

Телескоп

1. Видиш ли насън телескоп, значи ти предстои да преразгледаш с какви пари разполагаш ти и семейството ти и да обмислиш още веднъж плановете си за в бъдеще.

2. Сънуваш ли, че гледаш през телескоп насън, значи ти предстои да успееш по – бързо, отколкото си предполагал, ще осъществиш някой твой план.