Събота, 26 Ноември 2022

Танкове

1. Ако сънувате танкове, не влизайте в спор с по - силните от вас хора.