Вторник, 29 Ноември 2022

Танк, танкист

1. Видиш ли в съня си танкист или танк, значи това което правиш има вероятност да се провали.

2. Сънуваш ли много танкове, значи ще имаш силни и властни съперници.

3. Управляваш ли в съня си танк, значи ще успееш бавно и трудно.