Четвъртък, 13 Август 2020

Тълпа

1. Видиш ли в съня си тълпа, значи ти предстои заплаха.

2. Сънуваш ли, че си сред тълпа, значи че в реалността чувствата, достойнствата или успехите ти няма да бъдат оценени или забелязани.