Четвъртък, 21 Октомври 2021

Свобода, свободен

1. Ако сънуваш свобода, значи ще намериш мир след много разправии, ще имаш щастие и разбирателство.