Петък, 27 Ноември 2020

Салют

1. Салют (виж заря, топ, топовен изстрел).