Петък, 29 Септември 2023

Самовалство

1. Ако се хвалиш с нещо насън, някой ще се опита да провали плановете ти.