Понеделник, 22 Април 2024

Самовалство

1. Ако се хвалиш с нещо насън, някой ще се опита да провали плановете ти.