Вторник, 18 Февруари 2020

Самовалство

1. Ако се хвалиш с нещо насън, някой ще се опита да провали плановете ти.