Петък, 14 Август 2020

Самовалство

1. Ако се хвалиш с нещо насън, някой ще се опита да провали плановете ти.