Събота, 20 Април 2024

Сабя

1. Видиш ли в съня си сабя, значи ще ти отправят предизвикателство.

2. Видиш ли насън счупена сабя, значи ще имаш разговор, който ти е неприятен.

3. Ръждясала сабя в съня ти е знак за наранено достойнство.

4. Раняват ли те насън със сабя, значи ще имаш сериозен враг.

5. Изгубиш ли в съня си сабята си, значи няма да те уважават вече или ще изгубиш честта си.

6. Раняваш ли насън някой със сабята си, значи ти предстои да победиш съперник.

7. Носиш ли насън сабя, значи трябва да се подготвиш за дълга вражда.