Неделя, 19 Септември 2021

Свирка, свирене

1. Видиш ли в съня си, че някой свири със свирка, значи трябва да си предпазлив с напътствията или съветите, които следваш.

2. Сънуваш ли свирене с уста, значи ще се боиш от нещо.

3. Видиш ли в съня си реферска или локомотивна свирка, значи нещо те застрашава.

4. Правиш ли си в съня дървена свирка, значи ти предстои да ласкаеш или ухажваш някой.

5. Свириш ли насън с тази свирка, значи не трябва да злоупотребяваш с вниманието, което ти обръщат и да не се натрапваш.

6. .