Събота, 31 Юли 2021

Свидлив

1. Свидлив (виж скъп, скъперник).