Четвъртък, 22 Април 2021

Свидлив

1. Свидлив (виж скъп, скъперник).