Петък, 30 Септември 2022

Светофар

1. Ако сънуваш светофар, значи ще имаш спънки в работата си.

2. Сънуваш ли мигащ светофар, значи те предупреждава да внимаваш.

3. Видиш ли насън повреден светофар, значи ще имаш временно излизане от релсите и объркване.