Четвъртък, 2 Декември 2021

Светилище

1. Видиш ли насън светилище, значи ще ти кажат нещо тайно, което трябва да го пазиш много скрито.