Вторник, 16 Април 2024

Свещи

1. Купуваш ли или видиш свещи насън, значи ще се грижиш за доброто на близките и семейството си.

2. Видиш ли насън свещник с горящи свещи, значи ти предстои дълголетие.

3. Палиш ли свещ в църква насън, значи ти предстои да се разкайваш за нещо.

4. Трепка ли в съня ти пламъкът на свещта, значи ще имаш вести и промени.

5. Палиш ли в съня си свещ, значи ти предстоят постижения, ще бъдеш обичан, ще имаш радости.

6. Сънуваш ли догаряща свещ, вещае отслабване на жизнените сили.

7. Гасиш ли насън свещ, значи ти предстои да изоставиш някой или да се откажеш от нещо.

8. Пали ли някой в съня ти свещ, значи ти предстои да се влюбиш.

9. Запалена свещ в съня ти, е знак за добро здравословно състояние.