Вторник, 3 Август 2021

Свадба

1. Виж Сватба (граматически правилно).