Понеделник, 4 Декември 2023

Свадба

1. Виж Сватба (граматически правилно).