Петък, 27 Януари 2023

Сувенир

1. Подаряваш ли на някой сувенир, значи ти предстои да изоставиш човек, който обичаш.

2. Имаш ли, купуваш или видиш в съня си сувенир, значи ще бъдеш унизен, оскърбен или изоставен в любовта си.