Четвъртък, 29 Септември 2022

Суша

1. Стъпваш ли в съня си на суша след продължително плаване, значи ти предстои да създадеш семейство.

2. Сънуваш ли, че е суша, значи имаш малки постижения и житейски радости.