Събота, 24 Октомври 2020

Сурвакане, сурвакар, сурвачка

1. Видиш ли в съня си счупена сурвачка, значи ти предстои спънка или нещастие.

2. Сънуваш ли сурвакане, сурвакар, сурвачка, значи ти предстои да изгубиш честта си или пари.