Четвъртък, 22 Октомври 2020

Суров

1. Сънуваш ли сурово месо или сурова храна, значи ще имаш проблеми.

2. Ядеш ли в съня си сурово месо, значи ще имаш здравословни проблеми.