Петък, 30 Октомври 2020

Султан

1. Сънуваш ли себе си като султан, значи ти предстои щастлива любов или ще вземеш разумно решение.

2. Видиш ли в съня си султан, значи ще имаш силен съдружник или защитник.