Вторник, 16 Август 2022

Сукно

1. Носиш ли, шиеш или видиш в съня си сукно, значи ще имаш богатство и здраве в къщи.