Петък, 28 Февруари 2020

Суеверие

1. Сънуваш ли суеверие, значи заради това, че не виждаш реално рисковете, които те застрашават и прекалената ти самоувереност, ще претърпиш щети и загуби.