Вторник, 28 Септември 2021

Строг

1. Видиш ли в съня си строг човек, значи ще имаш уважение и страх от някой.

2. Сънуваш ли, че си строг, значи ще имаш угризения и ще страдаш от тях.