Събота, 31 Октомври 2020

Стряха

1. Стряха (виж заслон, покрив).