Четвъртък, 29 Октомври 2020

Стрина, стринка

1. Стрина, стринка (виж леля).