Четвъртък, 22 Октомври 2020

Стрида

1. Ядеш ли в съня си стрида, значи ти предстои успех в любовта, а в бизнеса ще имаш нужда да бъдеш по – агресивен и настпателен.

2. Отваряш ли в съня си стрида, значи в реалността не трябва да имаш голямо доверие на приятелите си.