Петък, 23 Октомври 2020

Стрелец

1. Ако някой стреля по теб и то успешно, значи надеждите са малки ако не се вземат бързи и незабавни мерки.

2. Ако стрелят по теб, но не улучват, преминал си през критичен период и сега нещата ще се успокоят.

3. Ако ти си стрелец, тайш гняв в себе си,трябва да опиташ да балансираш настроението си.