Четвъртък, 29 Октомври 2020

Стража

1. Видиш ли в съня си стража, значи ще имаш верни приятели.