Неделя, 25 Октомври 2020

Странен език

1. Говориш ли на странен език, приятелите ти ще ти се разсърдят.

2. Говорят ли ти на теб на странен език, ще се скараш с близките си, ще се изолираш от тях.