Четвъртък, 13 Август 2020

Страх

1. Страхът в съня ти те предупреждава, че си на път да се провалиш заради собствената ти неувереност.

2. Ако успееш да победих страха си насън, ще се справиш и с предизвикателствата в живота.