Събота, 26 Септември 2020

Страдание, страдаш

1. Страда ли някой в съня ти, значи не трябва да злоупотребяваш с възможностите и властта си.

2. Ако страдаш в съня си, значи че в реалността ще си морален победител.